[:BG]Календар[:en]Calendar[:]

[:BG]

Месец Дата Проява Място
юни 13,14 НШ жени София
  20,21 НШ жени София
  27,28 НШ жени София
юли 4,5 Купа София жени София
  11,12 НШ жени София
  18,19 НШ жени Дупница
  25,26 НШ жени София
август 1,2 НШ Смесени София
септември 12,13 Купа Дупница жени Дупница
  26, 27 НШ жени финали София/Дупница
октомври 3,4 НШ жени финали София/Дупница
  10,11 Купа България Жени Дупница
  17,18 Купа България Жени София
  31,1 КБ Смесени София

[:en]

Month Date Type Place
June 13,14 Championship women Sofia
  20,21 Championship women Sofia
  27,28 Championship women Sofia
July 4,5 Cup of Sofia women Sofia
  11,12 Championship women Sofia
  18,19 Championship women Dupnitsa
  25,26 Championship women Sofia
August 1,2 Championship Coed Slowpitch Sofia
September 12,13 Cup of Dupnitsa women Dupnitsa
  26, 27 Championship women finals Sofia/Dupnitsa
October 3,4 Championship women finals Sofia/Dupnitsa
  10,11 Bulgarian cup fastpitch women Dupnitsa
  17,18 Bulgarian cup fastpitch women Sofia
  31,1 Coed Slowpitch cup Sofia

[:]