КлубовеClubs

Адреси на клубовете по бейзбол и софтбол в България

КЛУБ ПО БЕЙЗБОЛ И СОФТБОЛ АКАДЕМИЦИТЕ

СОФИЯ, УЛ. ЦАР САМУИЛ 97, тел. 9819291, 0888598328

Гергана Ханджийска

office@brtcorp.usgerryhbg@yahoo.com

http://allsports.bg/allsports/%D0%BA%D0%B1%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/

https://www.facebook.com/pages/BSC-AKADEMIKS-SOFIA/63645808112

КЛУБ ПО БЕЙЗБОЛ И СОФТБОЛ АТЛЕТИК

СОФИЯ, жк. Разсадника, бл.87, вх.6, тел. 9295166, 088 8317283

Румен Лачев

athletic_rgl@abv.bgbobeklina@hotmail.com

КЛУБ ПО БЕЙЗБОЛ И СОФТБОЛ БИЗОНИТЕ

БЛАГОЕВГРАД, АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

тел. 0888678489 Александрина Богданова

jason@aubg.bgsashunata@mail.bg

КЛУБ ПО БЕЙЗБОЛ И СОФТБОЛ ДЕВЪЛС

ДУПНИЦА, ул. Бричи бор №20, тел. 0701/31887, 22314, 0888813377

Петър Арбов

arbov@hotmail.com

КЛУБ ПО БЕЙЗБОЛ И СОФТБОЛ ЕЙНДЖЪЛС

Дупница, ул. Теменуга 2, тел. 0898479463

Николай Пилев

nikiangels@abv.bg

КЛУБ ПО БЕЙЗБОЛ И СОФТБОЛ ЮНАК

СОФИЯ, ул. Раковски №79, тел. 0888444062

Ангел Марчев

Junak@dir.bg

КЛУБ ПО БЕЙЗБОЛ И СОФТБОЛ ЛЪВОВЕ-НСА

СОФИЯ, НСА, тел. 0887422795

Людмил Тренев

lusi_66@mail.bg

КЛУБ ПО БЕЙЗБОЛ И СОФТБОЛ СОФИЯ-БЛУС

София, тел. 0888393503

Стефан Бешков

https://www.facebook.com/pages/Sofia-Blues-BSC/113742865305374

Addresses Of The Clubs in Bulgaria

BASEBALL SOFTBALL CLUB THE AKADEMIKS

SOFIA, 97 TSAR SAMUIL STR, + 359 2 9819291, + 359 888598328

Gergana Handjiyska

office@brtcorp.usgerryhbg@yahoo.com

http://allsports.bg/allsports/%D0%BA%D0%B1%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/

https://www.facebook.com/pages/BSC-AKADEMIKS-SOFIA/63645808112

BASEBALL SOFTBALL CLUB ATHLETIC

SOFIA, Razsadnika, bl. 87, ent.6, + 359 2 9295166, + 359 88 8317283

Rumen Latchev

athletic_rgl@abv.bgbobeklina@hotmail.com

BASEBALL SOFTBALL CLUB BUFFALOES (BABES – SOFTBALL)

BLAGOEVGRAD, AMERICAN UNIVERSITY IN BULGARIA,  +359 888678489

Aleksandrina Bogdanova

jason@aubg.bgsashunata@mail.bg

BASEBALL SOFTBALL CLUB DEVILS

DUPNITZA, 20 Britchi bor str. + 359 701/31887, 22314, +359 888813377

Peter Arbov

arbov@hotmail.com

BASEBALL SOFTBALL CLUB ANGELS

DUPNITZA, 2 Temenug str. +359 898479463

Nikolay Pilev

nikiangels@abv.bg

BASEBALL SOFTBALL CLUB JUNAK

SOFIA, 79 Rakovksi str. +359 888444062

Angel Martchev

Junak@dir.bg

BASEBALL SOFTBALL CLUB LIONS – NSA SOFIA

Sofia, NSA, +359 887422795

Lyudmil Trenev

lusi_66@mail.bg

BASEBALL SOFTBALL CLUB SOFIA BLUES

Sofia, +359 888393503

Stefan Beshkov

https://www.facebook.com/pages/Sofia-Blues-BSC/113742865305374

Leave a comment