[:BG]Избрано бе официалното лого на Европейското първенство за смесени отбори, което ще се проведе в София от 10 до 15 юли. 7-членна комисия в състав Юрий Алкалай, Гергана Ханджийска, Александър Горрин, Александра Генова, Ирина Магдалинчева, Джон Остин и Хелена Новотна, разгледа четирите предложения и даде своя глас. За победител бе обявен Мирослав Методиев от гр. Дупница.

Логото ще бъде използвано за всички комуникации и рекламни материали свързани с шампионата.

IMG_0687[:en]The logo for the European Championship coed slowpitch was revealed today. The tournament will take place from the 1oth till tthe 15th of July in Sofia. The 7-member jury consisting of Youri Alkalay, Gergana Handjiyska, Alexander Gorrin, Aleksandra Genova, Irina Magdalincheva, John Austin and Helena Novotna, examined the 4 suggestions and voted. The winner is Miroslav Metodiev from Dupnitsa.

The logo will be used for all official communications and merchandising for the championship.

 

IMG_0687[:]