Отборът на Академичките спечели седмото издание на турнира Forever Fastpitch, провел се от 2 до 4 май в хърватската столица Загреб. Академичките допуснаха само една загуба от вечните си съпернички Принц Загреб, но се реваншираха на финала, печелейки двубоя с 6:4.  След отлична игра в защита на целият отбор, и по-специално на питчерката Николета Конова, и солидно нападение, Академичките се поздравиха с крайната победа, което е и най-доброто им класиране на турнира досега.

Горен ред отляво надясно: Александър Насъпов, Гергана Ханджийска, Теодора Симеонова, Гергана Леонтиева, Ирина Магдалинчева, Сара Маркова, Димитър Насъпов; Долен ред отляво надясно: Илияна Тренчева, Илиана Миховска, Николета Конова, Ива Кръстева, Филипина Овнарска, Фани Димова

The Akademiks won the 7th Forever Fastpitch tournament, which took place in Zagreb, Croatia. They allowed only one lost from their eternal rival Princ Zagreb, but they made amends winning the final 6 to 4. After brilliant defense, especially from the pitcher Nikoleta Konova and solid offense the Akademiks won the tournament, which is their best ever placing.

Top row from left to right: Alexander Nassapov, Gergana Handjiyska, Teodora Simeonova, Gergana :eontieva, Irina Magdalincheva, Sara Marcova, Dimiter Nassapov;  Bottom row left to right: Iliyana Trencheva, Iliana Mihovska, Nikoleta Konova, Iva Krasteva, Filipina Ovnarska, Fani Dimova