Националният шампионат за 2012 бе официално закрит в неделя на церемония, провела се на стадион Бейзбол.

Председателят на БФСофтбол Юрий Алкалай и члена на УС Боряна Теофанова наградиха призьорите в националния шампионат Академичките, Бейбс и Ейндължс съответно със златни, сребърни и бронзови медали, както и носителките на купата на България за 2012 отново столичните Академички. Купата за шампион при смесените отбори отиде при соборния отбор на Блус и Атлетик от София.

Индивидуалните награди също са на шампионския адрес като Илияна Тренчева взе наградите за най-добър питчер и най-полезен играч, а Гергана Ханджийска за най-добър батер на сезон 2012.

Председателя на БФС Юрий Алкалай определи сезона като труден, но успешен и си пожела сезон 2013 да отбележи не само 25-тата годишнина от създаването на бейзбола и софтбола в България, но и разпознаването му  от българската спортна общественост.

Академичките София, шампионки за 2012

 Season 2012 was officially closed on Sunday.

Mr. Youri Alkalay, BSF president and Ms. Boryana Teofanova, board member presented the cups and medals to the first 3 teams of the National championship – Akademiks, Babes and Angels, as well as the cup of Bulgaria won by the Akademiks. The cup for co-ed slowpitch champion went to the mixed team of Blues and Athletic.

The individual awards were won again by the national champions Akademiks as Iliyana Trencheva won the trophies for best pitcher and MVP and Gergana Handjiyska for best batter for 2012.

The president of BSF Youri Alkalay defined the past season as hard but successful and wished that the 2013 season will not only mark the 25th anniversary of baseball and softball in Bulgaria, but the acknowledgment of the sport in the Bulgarian sports community.

Akademiks Sofia, 2012 Champions