Н.

ДАТА

ДОМАКИН

ГОСТ

ЧАС

СТАДИОН

РЕЗУЛТАТ

СЪДИИ

1

30.04

ЛЪВОВЕ

ДЕВЪЛС

11:00

ЛЕВСКИ

0:11

Пасков

2

30.04

БЕЙБС

ЕЙНДЖЪЛС

13:00

ЛЕВСКИ

4:02

Пасков/Арбов

3

30.04

ДЕВЪЛС

АКАДЕМИЧКИ

15:00

ЛЕВСКИ

 

Пасков/Тренков

4

30.04

БЕЙБС

ЛЪВОВЕ

17:00

ЛЕВСКИ

 

Пасков

5

1.05

ЕЙНДЖЪЛС

ДЕВЪЛС

11:00

ЛЕВСКИ

11:01

Пасков

6

15.05

АКАДЕМИЧКИ

ЕЙНДЖЪЛС

15:00

ЛЕВСКИ

6:05

Богданова/Мутафчиев

7

4.06

ЕЙНДЖЪЛС

ЛЪВОВЕ

11:00

73

0:11

Ханджийска/Конова

8

4.06

АКАДЕМИЧКИ

БЕЙБС

13:00

73

11:02

Пилев/Павлова

9

5.06

ЛЪВОВЕ

АКАДЕМИЧКИ

11:00

73

2:22

Павлова

10

5.06

АТЛЕТИК

БЕЙБС

13:00

73

1:11

Ханджийска/Кирилова

11

5.06

АТЛЕТИК

АКАДЕМИЧКИ

15:00

73

1:11

Пилев/Миленкова

12

5.06

ЛЪВОВЕ

БЕЙБС

17:00

73

6:!5

Ханджийска/Конова

13

5.06

ДЕВЪЛС

ЕЙНДЖЪЛС

12:00

ЛЕВСКИ

1:14

Пасков

14

12.06

ЕЙНДЖЪЛС

АТЛЕТИК

13:00

73

10:03

Ханджийска/Конова

N

DATE

HOME

GUEST

HOUR

FIELD

RESULT

UMPIRES

1

30.04

LIONS

DEVILS

11:00

LEVSKI

0:11

Paskov

2

30.04

BABES

ANGELS

13:00

LEVSKI

4:02

Paskov/Arbov

3

30.04

DEVILS

AKADEMIKS

15:00

LEVSKI

Paskov/Trenkov

4

30.04

BABES

LIONS

17:00

LEVSKI

Paskov

5

1.05

ANGELS

DEVILS

11:00

LEVSKI

11:01

Paskov

6

15.05

AKADEMIKS

ANGELS

15:00

LEVSKI

6:05

Bogdanova/Mutafchiev

7

4.06

ANGELS

LIONS

11:00

73

0:11

Handjiyska/Konov

8

4.06

AKADEMIKS

BABES

13:00

73

11:02

Pilev/Pavlova

9

5.06

LIONS

AKADEMIKS

11:00

73

2:22

Pavlova

10

5.06

ATHLETIC

BABES

13:00

73

1:11

Handjiyska/Kirilova

11

5.06

ATHLETIC

AKADEMIKS

15:00

73

1:11

Pilev/Milenkova

12

5.06

LIONS

BABES

17:00

73

6:!5

Handjiyska/Konova

13

5.06

DEVILS

ANGELS

12:00

LEVSKI

1:14

Paskov

14

12.06

ANGELS

ATHLETIC

13:00

73

10:03

Handjiyska/Konova