[:BG]След внимателно проучване, направено от ръководството на WBSC, бе изготвен Стратегически план за развитие за 2022-2028 г.

Целта на Стратегически план за развитие 2022-28 е да ръководи общността на WBSC с измерима дългосрочна стратегия и цели. Той включва организационния профил на WBSC и структурата на WBSC, както и нашите цели за растеж за 2028 г., включително девет стратегически цели и 73 подцели, създадени, за да постигнем целта си да развием нашия глобален спорт чрез разширяване в рамките на съществуващите региони-членки и развитието в нови територии.

Ето и официалното писмо:

[:]