[:BG] История[:en]History[:]

[:BG]

ИСТОРИЯ

Софтболът, както и бейзболът, правят първите си стъпки в България в края на 80те. През 1988г. е създадена Българската Федерация по Бейзбол и Софтбол, тогава е съзаден и първият отбор по софтбол към Клуб по Бейзбол и Софтбол Академиците. Не закъснява появата на отбори по софтбол и в градовете Дупница, Стара Загора и Благоевград.

Първият Национален турнир по софтбол се провежда 1992г.

Първият Национален шампионат по софтбол се провежда през 1993г. с участието на отборите на Академик София, Девълс Дупница, Юнак София и  Войни Стара Загора , победител е отборът на Девълс.

Под ръководството на обединената федерация са се изиграли 6 национални шампионата и 2 издания на купа България.

Българската Федерация по Софтбол е основана през 1998г. при разделянето на съществуващата дотогава Българска Федерация по Бейзбол и Софтбол.

Понастоящем БФСофтбол има за членове 8 клуба от София, Дупница и Благоевград.

Шампиони и носители на купите на България и София:

Национален шампионат фастпитч:

1993 Девълс Дупница

1994 Девълс Дупница

1995 Академички София

1996 Бейбс Благоевград

1997 – 2 отбора на 2ро място – Юнак София, Войни Стара Загора

1998 Академички София

1999 Академички София

2000 Академички София

2001 Академички София

2002 Девълс Дупница

2003 Девълс Дупница

2004 Бейбс Благоевград

2005 Бейбс Благоевград

2006 Атлетик София

2007 Бейбс Благоевград

2008 Академички София

2009 Академички София

2010 Академички София

2011 Ейнджълс Дупница

2012 Академички София

2013 Бейбс Благоевград

2014 Бейбс Благоевград

2015 Бейбс Благоевград

2016 Академички София

2017 Ейнджълс Дупница

2018 Академички София

2019 Ейнджълс Дупница

2020 Академички София

Купа България:

1997 Академички София

1998 Академички София

1999 Академички София

2000 Академички София

2001 Девълс Дупница

2002 Девълс Дупница

2003 Девълс Дупница

2004 Атлетик София

2005 Атлетик София

2006 Атлетик София

2007 Атлетик София

2008 Ейнджълс Дупница

2009 Атлетик София

2010 Ейнджълс Дупница

2011 няма издание

2012 Академички София

2013 Бейбс Благоевград

2014 Академички София

2015 Ейнджълс Дупница

2016 Академички София

2017 Ейнджълс Дупница

2018 Ейнджълс Дупница

2019 Ейнджълс Дупница

2020 Академички София

Купа София:

2000 Академички София

2001 Академички София

2002 Атлетик София

2003 Атлетик София

2004 – няма издание

2005 Атлетик София

2006 Атлетик София

2007 Атлетик София

Национален шампионат слоупитч/смесени отбори:

2011 Академиците София

2012 Девълс Дупница

2015 Академиците София

Международни участия на национални и клубни отбори:

Европейски първенства жени група Б:

 1. 2001 – жени, национален отбор-Виена, Австрия – гр. Б, 8мо място;
 2. 2003 – жени, национален отбор-Сароно, Италия – гр. Б, 8мо място;
 3. 2005 – жени, национален отбор-Прага, Чехия – гр. Б, 5то място.
 4. 2007 – жени, национален отбор-Загреб, Хърватска – гр. Б, 6то място (-> класиране)
 5. 2009 – жени, национален отбор-Антверпен, Белгия – гр. Б, 6то място (-> класиране)
 6. 2011 – жени, национален отбор-Ронки дей Легионари, Италия – 13 място
 7. 2011 – смесени, национален отбор-Дупница, България – 4то място

Олимпийски квалификации:

2007 – жени, национален отбор-Триест, Италия – 9то място (-> класиране)

Евро турнири фастпитч:

 1. 1999 – Купа на Националните Купи група Б, Прага, Чехия – отбор Академичките – София – 6то място;
 2. 2000 – Купа на Националните Купи група Б, Прага, Чехия – отбор Академичките – София – 5то място;
 3. 2001 – Купа на Европейските Шампиони група Б, Зантпорт, Холандия – отбор Академичките – София – 7мо място;
 4. 2002 – Купа на Европейските Шампиони група Б, Ница, Франция– отбор Академичките – София – 4то място;
 5. 2006 – Купа на Европейските Шампиони група Б, Москва, Русия – отбор Академичките – София – 4то място; (-> класиране)
 6. 2006 – Купа на Националните Купи група Б, Благоевград, България – отбор Бейбс – Благоевград – 3то място; (-> класиране)
 7. 2007 – Купа на Националните Купи група Б, Атина, Гърция – отбор Атлетик – 5то място;
 8. 2008 – Купа на Националните Купи група Б, Дупница, България – отбор Атлетик – 4то място;
 9. 2009 – Купа на Европейските Шампиони група Б, Дупница, България – отбор Академичките – 6то място
 10. 2010 – Купа на Европейските Шампиони група Б, Сан Марино– отбор Академичките – 5то място
 11. 2010 – Купа на Националните Купи група Б, Одрин, Турция – отбор Атлетик – 4то място;
 12. 2011 – Купа на Европейските Шампиони група Б, Дупница, България – отбор Академичките – 4то място
 13. 2012 – Купа на Националните Купи група Б, Триест, Италия – отбор Академичките – 7мо място

Евро турнири слоупитч-смесени отбори:

 1. 2008 – Купа смесени слоупитч, Дупница българия – отбор Балкан старс – 4то място;
 2. 2009 – Купа смесени слоупитч, Дупница българия – отбор Балкан старс – 5то място;

Международни турнири:

 • жени – Национален отбор

– Купа Гърция 2003 – 4томясто- Купа на Губернатора на Московска област 2004 – 5то място- Купа Белград 2005 – 3то място

– Купа Белград 2006 – 3то място

– Купа на Губернатора на Московска област 2006 – 4то място

– Купа Загреб – 2008 – 3то място

– Тоскански Серии 2008 – Арецо, Италия 7мо място

– Купа Загреб 2009 – 3то място

 • девойки

– Европейска купа – Little League – 14-16г. Полша 2002

– Европейска купа – Little League – 16-18г. Холандия 2004 – 3то място

– Европейска купа до 19г. – Сала Баганца, Италия – 6то място

– Младежка Олимпийска Гала 2007, Толо, Италия – 5то място

– Тоскански Серии 2008 – Арецо, Италия – 5то място

– Купа Атина 2008 – 2ро място

– Купа Белград 2009 – 1во място

– Купа Ейнджълс, Румъния 2010 – 2ро място

– Балканска купа 2010, Белград СЪрбия – 1-во място

– Балкански турнир 2011, Гамзиградска баня, Сърбия – 2ро място

– Балкаnска купа 2011, Белград, Сърбия – 1-во място

– Балканско първенство 2012, Гамзиградска баня, Сърбия – 2ро място

 • смесени – Национален отбор

– Балканско първенство 2012 – 1во място.

[:en]HISTORY

Softball, as well as baseball, make their first steps in Bulgaria at the end of the 80s. The Bulgarian Baseball and Softball Federation was established in 1988 and then was created the first softball team in the Baseball Softball club The Akademiks. It did not take long for other teams to appear in the towns of Dupnitza, Stara Zagora and Blagoevgrad.

The first softball tournament was held in 1992.

The first softball championship takes place in 1993 with the participation of the teams of Akademiks Sofia, Devils Dupnitza, Junak Sofia and Warriors Stara Zagora , the winner is Devils.

6 National championships and 2 Cups of Bulgaria were played under the direction of the united federation.

The Bulgarian Softball Federation was established in 1998 after the separation of the current Bulgarian Baseball Softball Federation.

Right now BSF has 8 club members from Sofia, Dupnitza and Blagoevgrad.

Champions and Cup Winners of the cups of Bulgaria and Sofia:

National championship fastpitch:

1993 Devils Dupnitza

1994 Devils Dupnitza

1995 Akademiks Sofia

1996 Babes Blagoevgrad

1997 – 2 teams on second place – Junak Sofia and Warriors Stara Zagora

1998 Akademiks Sofia

1999 Akademiks Sofia

2000 Akademiks Sofia

2001 Akademiks Sofia

2002 Devils Dupnitza

2003 Devils Dupnitza

2004 Babes Blagoevgrad

2005 Babes Blagoevgrad

2006 Аthletic Sofia

2007 Babes Blagoevgrad

2008 Akademiks Sofia

2009 Akademiks Sofia

2010 Akademiks Sofia

2011 Angels Dupnitsa

2012 Akademiks Sofia

2013 Babes Blagoevgrad

2014 Babes Blagoevgrad

2015 Babes Blagoevgrad

2016 Akademiks Sofia

2017 Angels Dupnitsa

2018 Akademiks Sofia

2019 Angels Dupnista

2020 Akademiks Sofia

Cup of Bulgaria:

1997 Akademiks Sofia

1998 Akademiks Sofia

1999 Akademiks Sofia

2000 Akademiks Sofia

2001 Devils Dupnitza

2002 Devils Dupnitza

2003 Devils Dupnitza

2004 Athletic Sofia

2005 Athletic Sofia

2006 Аthletic Sofia

2007 Athletic Sofia

2008 Angels Dupnitsa

2009 Athletic Sofia

2010 Angels Dupnitsa

2011 no issue

2012 Akademiks Sofia

2013 Babes Blagoevgrad

2014 Akademiks Sofia

2015 Angels Dupnitsa

2016 Akademiks Sofia

2017 Angels Dupnitsa

2018 Angels Dupnitsa

2019 Angels Dupnitsa

2020 Akademiks Sofia

Cup of Sofia:

2000 Akademiks Sofia

2001 Akademiks Sofia

2002 Athletic Sofia

2003 Athletic Sofia

2004 – no issue

2005 Athletic Sofia

2006 Аthletic Sofia

2007 Athletic Sofia

National championship slowpitch coed:

2011 Akademiks Sofia

2012 Devils Dupnitsa

2015 Akademiks Sofia

International participation of National and club teams:

European Championships:

 1. 2001 – women, national team-Vienna, Austria – 8th place, pool B;
 2. 2003 – women, national team-Saronno, Italy – 8th place, pool B;
 3. 2005 – women, national team-Prague, Czech republic – 5th place, pool B;
 4. 2007 – women, national team-Zagreb, Croatia – 6th place, pool B; (-> standings)
 5. 2009 – women, national team-Antwerp, Belgium – 6th place, pool B; (-> standings)
 6. 2011 – women, national team-Ronchi dei Legionari, Italy – 13th place, overall.
 7. 2011 – coed, national team-Dupnitsa, Bulgaria – 4th place, overall.

Euro cups fastpitch:

 1. 1999 – European Cup Winners’ Cup Women B, Prague, Czech republic – team Akademiks Sofia– 6th place;
 2. 2000 – European Cup Winners’ Cup Women B Prague, Czech republic – team Akademiks Sofia  – 5th place;
 3. 2001 – European Cup Women B, Zantpoort, The Netherlands – team Akademiks Sofia – Sofia – 7th place;
 4. 2002 – European Cup Women B, Nice, France– team Akademiks Sofia– 4th place;
 5. 2006 – European Cup Women B, Moscow, Russia – team Akademiks Sofia– 4th place; (-> final position)
 6. 2006 – European Cup Winners’ Cup Women B Blagoevgrad, Bulgaria – team Babes Blagoevgrad – 3rd place; (-> final position)
 7.  2007 -European Cup Winners’ Cup Women B, Athens, Greece – team Athletic – 5th place;
 8. 2008 – European Cup Winners’ Cup Women B, Dupnitsa, Bulgaria – team Athletic – 5th place;
 9. 2009 – European Cup Women B, Dupnitsa, Bulgaria – team Akadmeiks – 6th place;
 10. 2010 – European Cup Women B, San Mariono– team Akadmeiks – 5th place;
 11. 2010 – European Cup Winners’ Cup Women B, Edirne, Turkey – team Athletic – 4th place;
 12. 2011 – European Cup Women B, Dupnitsa, Bulgaria – team Akadmeiks – 4th place;
 13. 2012 – European Cup Winners’ Cup Women B, Trieste, Italy – team Akadmeiks – 7th place;

Euro cups slowpitch:

 1. 2008 – European cup coed slowpitch, Dupnitsa – team Balkan stars, Bulgaria – 4th place;
 2. 2009 – European cup coed slowpitch, Dupnitsa – team Balkan stars, Bulgaria – 5th place;

International tournaments:

 • women – National team

– Cup of Greece 2003 – 4thplace;

– Cup of the Governor of Moscow Region 2004 – 5th place;

– Cup of Belgrade 2005 – 3rd place- Cup of Belgrade 2006 – 3rd place;

– Cup of the Governor of Moscow Region 2006 – 4th place;

– Cup of Zagreb – 2008 – 3rd place;

– Tuscany series – 2008 – Arezzo, Italy – 7th place;

– Cup of Zagreb – 2009 – 3rd place;

 • girls

– European cup – Little League – 14-16 years old, Kutno, Poland 2002;

– European cup – Little League – 16-18 years old, Huizen, The Netherlands 2004 – 3th place;

– European cup under 19 years old – Sala Baganza, Italy – 6th place;

– Youth Olympic Gala 2007, Tollo, Italy – 5th place;

– Cup of Athlens 2008 – 2nd place;

– Cup of Belgrade 2009 – 1st place;

– Angels Cup, Romania 2010 – 2nd place;

– Balkan cup 2010, Belgrade, Serbia – 1st place;

– Balkan tournament 2011, Gamizigradska Banja, Serbia – 2nd place;

– Balkan cup 2011, Belgrade, Serbia – 1st place;

– Balkan championship 2012, Gamizigradska Banja, Serbia – 2nd place;

 • coed – National team

– Balkan championship 2012- 1st place.

  

 

[:]